Referat fra Årsmøte i Gevelt Ryttersportsklubb 26.02.08

Tilstede 11 personer.

 

Styrets beretning ble gjennomgått og godkjent med følgende kommentarer:

Arrangementet av ryttertester i regi av Hilde Simensen og Morten Østenstad må tas med.

Jeanette Gevelt sin lag- Bronse i Utvidet Nordisk i Finland samt sølv i NM individuell.

I tillegg velger vi å nevne nesteleder i styret Ingar Nilsens innsats for å søke i ØE idrettsråd og andre innstanser, fond osv.

Dette gir et godt bidrag i klubb-kassa.

(styrets beretning ligger nederst på siden)

Regnskapet er godkjent med følgende kommentar:

- bilag nr 10 – mangelfullt bilag fra brus automaten.

- bilag nr 20 – underbilag mangler ved kjøp av klubbjakker

- bilag nr 42 – lagtrening med Stine Gøtesen. Underbilag mangler og fremskaffes.

 

Regnskapet for 2007 er da godkjent.

Budsjettet er de godkjent for 2007.

 

 

 

 

Innkommende forslag:

Rideknapp 5

Ønske om at klubben kan arrangere rideknapp 5. Dette innebærer mønstring av hest osv. Forslaget kommer fra Anna Skaugen.

Dette er et fint forslag og en sak for styret ved neste styremøte.

 

Øke medlemsavgiften i fra 2009

Medlemsavgiften økes fra 2009 med 30 kr pr medlemskap.

Seniormedlem: kr. 400,-

Juniormedlem:  kr. 250,-

Familiemedlem:            kr. 450,-

Støttemedlem:              kr. 250,-

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt da hestesport også øker med kr 30,-.

 

 

Valg av nytt styre:

 

Lene Ebbestad:            leder

Ingar Nilsen:                nestleder

Tanja Marwedel:          kasserer

Jeanette Gevelt:            styremedlem

Malin Maurseth:           styremedlem

 

Ingrid Bye:                   varamedlem

Rannvei Gevelt:            varamedlem

Linn stene:                   varamedlem

Anna Skaugen:             varamedlem

Toril Johnset:               varamedlem

Tina Hahn:                   varamedlem

Renate Henriksen:        varamedlem

 

Styret er vedtatt.

 

 

 

 

 

 

Gevelt Ryttersportsklubb

Styrets beretning for 2007.

 

 

Styrets sammensetning i 2007:

Leder               Lene Ebbestad

Nestleder         Ingar Nilsen

Kasserer          Tanja Marwedel

Sekretær          Renate Henriksen

Styremedlem    Malin Maurseth

Styremedlem    Jeanette Gevelt

1.vara              Ingrid Bye

2.vara              Linn Stene

3.vara              Birte Sveen

4.vara              Toril Johnset

5.vara              Rannvei Gevelt

 

 

Medlemstall pr. 31.12.2007:

Til sammen 187 medlemmer.  112 stk under 19 år og 75 stk over 19 år.

 

Aktiviteter:

Klubben har i 2007 utgitt 4 nummer av sin klubbavis ”Geveltposten”.

Av stevner har vi i 2007 avholdt 2 utvidede klubbstevner i sprang og dressur, 1 stevne på våren og 1 på høsten over 2 dager hver gang.

 

Vi har også avholdt 1 Vintercup-stevne i dressur i februar og 1 Distriktstevne dressur på høsten.

 

Vi har hatt lagtrening før KM i dressur, med mange deltakere.

 

I KM i dressur, som denne gang gikk på Nøtterøy i Vestfold, stilte vi med 1 juniorlag og 2 seniorlag.

 

Vi fikk med kun 2 stk i junior, og laget kom på 5-plass lag.

 

I senior lag, kom vi på 2. og 3.plass. Ganske sterkt, da det var gode lag med.

 

Individuelt gikk det meget bra, da vi ble mester i KM junior ved Malin Maurseth og mester i KM-senior ved Jeanette Gevelt.

 

Jeanette Gevelt var med i utvidet Nordisk i Finland, og fikk meget gode plasseringer i ungdom lag.

Jeanette Gevelt ble også nr. 2 i NM jr.

 

Våre medlemmer har gjennom hele året vært med på en mengde stevner i og utenfor distriktet vårt, og har fått mange fine plasseringer.

 

Det er mange av våre medlemmer som gjennom året har tatt ”Grønt Kort”-kurs, som er inngangsbilletten til å få Rytterlisens slik at de kan være med på stevner.

 

Rytterkretsen har ofte benyttet våre lokaliteter til kurs, og de har gjennom året kjørt både Grønt Kort-kurs med til sammen 48 deltakere, DDA/DD1-kurs og SDA-kurs. (dressurdommeraspirant/dressurdommer1) (sprangdommeraspirant)

 

Vi har således i klubben fått nye dommere i sprang og dressur.   I sprang SDA har vi Ina Wasmuth, Cathrine Nyblom og Veronica Samnøy og i DDA dressur har vi Jeanette Gevelt og Tanja Marwedel.  I DD1 har vi Baard S. Nilsen.

 

Gjennom sommeren har vi hatt en del dugnader, blant annet har vi malt gjerdet og stolpene rundt utebanen.

 

Ingar Nilsen har møtt i Øvre Eiker Idrettsråd sine møter.

 

Innkomne forslag.

Det har kommet forslag som blir tatt opp på årsmøtet.

 

Økonomi:

Se eget vedlegg til årsmøtet, som gjelder både regnskapet for 2007 og budsjettet for 2008.