Oppstalling på Gevelt Ridesenter

Fasiliteter

Gevelt Ridesenter omfatter blant annet følgende fasiliteter:

· 46 bokser på 10 m2

· To salrom

· To vaskespilt

· Stort utstyrsrom

· Isolert ridehus med ridebane på 25 x 65

· Utebane på 60 x 40

· Flott turterreng

· Romslige paddocker med sanddekke

· Beitemuligheter

· Oppholdsrom

· Hesteutstyrsbutikk.

Tjenester og priser

Under finner du en liste over hovedtjenestene vi tilbyr. Pris er angitt pr. måned.

· Oppstalling inkl. fôr og flis samt adgang utebane (kr. 2620)

· Bruk av ridehus (kr. 800,-)

· Lufting i paddock 5 timer (kr. 400,-)

· Møkking (kr. 600,-)

· Beite (kr. 1000,-)

· Mulighet for privattimer, sprang/dressur.

 

Gevelt Ridesenter har veterinær tilknyttet senteret.